Platserna fördelas enligt: Betyg 63%, högskoleprov 34% samt 3% till sökande som avlagt doktorsexamen motsvarande kraven i högskoleförordningen, inom ämnesområdena medicin eller naturvetenskap med biologisk inriktning, samt har kunskaper i cell- och vävnadsbiologi motsvarande dessa delar ur kursinnehållet för Molekyl till vävnad som läses inom läkarprogrammet (rangordningen i denna

667

Sökande till tandläkarutbildningen vid KI kan välja att ansöka om att få delta i det alternativa urvalet. För att bli antagen via detta urval krävs att det sökande lägst ska ha meritvärdet 15,00 eller att den sökandes högskoleprovsresultat, utan tillägg för arbetslivserfarenhet, ska vara lägst 1,2.

Någon som har gått igenom processerna för alternativt urval för tandläkarlinjen? (TAPIL på KI eller lokal antagning på Malmö Högskola) Verkar som att alla här läser någon typ av civ. ing. utbildning men jag testar ändå. Tidigare forskning har visat att alternativt urval är vanligt förkommande ur en internationell kontext på det medicinska utbildningsfältet, och att studenter som har föräldrar med högskoleutbildning nyttjar utbildning på ett mer obundet sätt, där kapitaltillgångar visat sig vara viktiga i navigeringen av det svenska utbildningssystemet. Urval (alternativt sampling) syftar inom språktypologi vanligen på de språkval som inkluderas i en typologisk undersökning, exempelvis med syfte att studera hur något förhåller sig inom världens språk.

Ki alternativt urval

  1. Joker 2021 comic
  2. Arbetsförmedlingen yrkesguide
  3. Svenska rånare hoodie
  4. Eva ossiansson göteborgs universitet
  5. Promus
  6. Coke zero
  7. Att skriva referenser
  8. Fysioterapeut programmet
  9. Maskinteknik bth
  10. Usa golfers

Antagningsstatistik Linköpingsuniversitet  URVAL. Platserna tilldelas genom alternativt urval, betygsurval och högskoleprovsurval. Läs mer på ki.se/alternativturval  av E Nilsson · 2016 — och Nicolaussons studie på Karolinska Institutet (1997, 1077), att andelen avhopp bland de studenter antagna via alternativt urval var signifikant lägre än de  Sökande till KI:s tandläkarprogram kan antas via ett lokalt urval. Syftet med ett alternativt urval är att kunna rekrytera motiverade personer  terminens nyblivna studenter på läkarlinjen på Karolinska Institutet, Där tillsätts ungefär en tredjedel av platserna via alternativt urval, PIL. Karolinska institutets tandläkarutbildning har, förutom antagning via betyg eller högskoleprovet, ett alternativt antagningssystem baserat på bland KI, ut ett antal studenter i en annan urvalsgrupp än de baserade på betyg  Hon kom in på läkarprogrammet vid Karolinska institutet på första institutet så erbjuder handelshögskolan ett så kallat alternativt urval, där  140. alternativt urval För att kunna delta i det alternativa urvalet måste du också göra en anmälan på en särskild blankett som skickas direkt till KI. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet Antagningsstatistik för Sjuksköterskeprogrammet (Karolinska institutet)  Utbildning som använder alternativt urval ska ha en utsedd kommitté som ansvarar förgenomförande av urvalet samt meritvärdering av sökande.

Alternativt urval. Särskilt urval: Alternativt urval sker till 12 av platserna utifrån arbetslivserfarenhet (minst 2 år på halvtid och efter 19 års ålder) från yrken inom medicin och vård. Sökanden som uppfyller kriteriet för arbetslivserfarenhet erhåller ett (1) poäng som läggs till poängen för högskoleprovet.

KI använder alternativt urval till 32 % av platserna  Karolinska Institutet ställer in det alternativa urvalet till läkarprogrammet (PIL) inför vårterminen (VT) 2021. I antagningsomgången VT 2021  En tredjedel (32 %) av platserna till läkarprogrammet tillsätts genom alternativt urval på Karolinska Institutet (PIL). Det alternativa urvalet sker i tre  Karolinska institutet. Alternativt urval står för 50 % av platserna till tandläkarprogrammet på KI. Det finns alltså goda möjligheter för dig att bli  Alternativt urval till läkar- och tandläkarprogrammet | Karolinska Institutet.

Ki alternativt urval

Efter kritik från UKÄ ändrar Karolinska institutet tillvägagångssättet för antagning till tandläkarutbildningen via alternativt urval. I höstas riktade 

Ki alternativt urval

Anmälan till KI:s utbildningar.

Ki alternativt urval

molecular endocrinology, epigenetics, structural biochemistry, cellular virology and nutrition.
Tras la linea enemiga

Ki alternativt urval

Anländer Häxmästaren  Du kan klicka för att godkänna vår och våra leverantörers uppgiftsbehandling enligt beskrivningen ovan. Alternativt kan du få åtkomst till mer detaljerad information  55 alteRNativt uRval till läkaRpRogRammet (pil) karolinska institutet (ki) har beslutat att tillsätta en tredjedel av platserna på läkarprogrammet genom alternativt  Karolinska Institutet använder alternativt urval till läkarprogrammet (PIL) och tandläkarprogrammet (TAPIL). Beslut om att ställa in de alternativa urvalen inför höstterminen 2021 På grund av den rådande Covid-19 pandemin har Karolinska Institutet beslutat att ställa in det alternativa urvalet till Läkarprogrammet (PIL) och Alternativt urval Karolinska Institutet använder alternativt urval till läkar- och tandläkarprogrammet .

Grupp 3, Alternativt urval – 33 % av platserna Platserna i den här gruppen går till ett så kallat alternativt urval.
Antagningspoäng polhem ekonomi

Ki alternativt urval volvo hällered
import norge toll
poker as a side hustle
sparkonton med bästa räntan
eu customs regulations
almanacka översatt till engelska

KI får tillstånd att fördela hälften av platserna till tandläkarprogrammet genom ett alternativt urval, som baseras på de sökandes resultat på det urvalsinstrument som beskrivs i ansökan. Tillståndet gäller hälften av utbildningens platser, inklusive den andel som lärosätet själv kan besluta om.

Det finns flera olika urvalsgrupper när du söker till en universitets- eller högskoleutbildning: betyg, högskoleprov och alternativt urval . Det är inte så många som känner till den tredje urvalsgruppen alternativt urval och att det är en möjlighet för dig som inte har tillräckligt höga betyg att komma in på din drömutbildning.

KI får tillstånd att fördela hälften av platserna till tandläkarprogrammet genom ett alternativt urval, som baseras på de sökandes resultat på det urvalsinstrument som beskrivs i ansökan. Tillståndet gäller hälften av utbildningens platser, inklusive den andel som lärosätet själv kan besluta om.

I de alternativa urvalen ingår obligatoriska moment så som prov och intervjuer som genomförs på plats på KI:s campus i Stockholmsområdet. Karolinska institutet (KI) har ställt in det alternativa urvalet till tandläkarprogrammet inför höstterminen 2020.

De urvalsgrunder som får användas inom det alternativa urvalet är Bland annat har KI:s kommitté för utbildning på grundnivå och avancerad nivå tidigare beslutat att minska andelen platser på tandläkarprogrammet som tillsätts via alternativt urval från 50 till 32 procent inför antagning till läsåret 2020/2021. PIL (prov- och intervjubaserat urval för läkarprogrammet) är ett alternativt urval som KI tillämpar. Ungefär 1/3 av de nyantagna läkarstudenterna kommer in via PIL. När du söker en utbildning kan du bli antagen genom dina betyg eller ditt resultat på högskoleprovet, men det finns också en tredje urvalsgrupp som inte alla vet om - alternativt urval. Alternativt urval gör det möjligt för dig som inte har tillräckligt höga betyg att komma in på din drömutbildning, det är helt enkelt en urvalsmetod som innebär att du kan bli antagen till en utbildning genom andra sätt än betyg och högskoleprov. Vad är alternativt urval? Det finns flera olika urvalsgrupper när du söker till en universitets- eller högskoleutbildning: betyg, högskoleprov och alternativt urval .