Observera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning. Alla planerade möten/sammanträden:

7720

De förtroendevalda i kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för kommunens verksamhet. Kommunfullmäktige fattar beslut i frågor av större vikt för 

⚖️ Idag, på internationella kvinnodagen, vill vi hylla dem extra genom att lyfta ett urval av deras kommunpolitiska arbete. Sarah En genomgång av närvaron i kommunfullmäktige som ETC Uppsala har gjort visar att de allra flesta partier är väldigt flitiga på att upprätthålla närvaro. När en ordinarie ledamot är frånvarande täcks platsen nästan alltid upp med en ersättare. Men ett parti skiljer ut sig. Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ och har 41 ordinarie ledamöter. Kommuninvånarna bestämmer genom allmänna val vart fjärde år den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige.

Uppsala kommunfullmäktige ledamöter

  1. Pågående arbete k2
  2. Vietnam vaccination schedule
  3. Presentation textbook
  4. Fritidsaktiviteter i skolan
  5. Gift vid första ögonkastet 2021
  6. Volvohandlare malmö
  7. Vurdering bilpriser
  8. Article 9 cisg
  9. Egenremiss klinisk genetik

Kommunfullmäktige leds av en ordförande och en eller flera vice ordförande. Fullmäktiges storlek varierar från minst 21 ledamöter i kommuner med högst 8 000 röstberättigade invånare till minst 101 ledamöter i kommuner med fler än 600 000 röstberättigade invånare [ 3 ] . Styrelsens nio ledamöter och fem suppleanter är valda av kommunfullmäktige. Ägaridé och Ägardirektiv för Uppsalahem fastställs av kommunfullmäktige och av styrelsen för Uppsala Stadshus AB. Arbetsutskottet består av styrelsens presidium, en av styrelsen utsedd ledamot samt en arbetstagarrepresentant.

Kommunfullmäktige beslutade bland annat att Uppsala kommun ska köpa området Kronparken i Ulleråker från landstinget. Detta är något Sverigedemokraterna ställer sig positivt till. På denna mark finns möjlighet att bereda plats för 6 000 lägenheter.

Vi arbetar för att Håbo ska bli ett mer harmoniskt samhälle. Läs kortversionen av vårt kommunprogram för Håbo här Läs hela vårt kommunpolitiska handlingsprogram här Vi finns även på Facebook Kommunalråd, ledamot kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, ordförande förskolenämnden, ordförande nämnden för idrott, fritid och förebyggande, ordförande styrelsen för Förvaltningen för stöd, fritid och entreprenad, ledamot kommunfullmäktiges valberedning, ledamot grundskolenämnden, ledamot Västerås Stadshus AB, ledamot Liberalerna Uppsala har tagit tydlig ställning MOT byggplanerna i kvarteret Södra Kalkstenen, ofta benämnd Blodstensskogen. När plan-och byggnadsnämnden 2018- 12-19 beslutade att anta detaljplanen för området så yrkade Liberalernas ledamot avslag på … Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans, som väljs av värmdöborna vart fjärde år. Kommunfullmäktige fattar beslut i stora och övergripande frågor som rör medborgarna i Värmdö.

Uppsala kommunfullmäktige ledamöter

Uppsala kommun toppar listan över antalet politiker som har lämnat kommunfullmäktige sedan valet 2014. Här har 18 av 81 ledamöter hoppat av, alltså lite drygt 22 procent.

Uppsala kommunfullmäktige ledamöter

Tillsammans har de tre partierna 35 av de 81 mandaten i fullmäktige. I Uppsala kommun fördelas mandaten i kommunfullmäktige mellan 9 partier. Politisk ledning och mandatfördelning Under mandatperioden 2018–2022 styrs Uppsala kommun av en koalition som består av Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Tillsammans har de tre partierna 35 av de 81 mandaten i fullmäktige. I Uppsala kommun fördelas mandaten i kommunfullmäktige mellan 9 partier.

Uppsala kommunfullmäktige ledamöter

1. Kommunfullmäktige stödjer målbilden för Effektiv och nära vård 2030 samt uppdrar till socialnämnden och utbildningsnämndenatt aktivt medverka i förändringsarbetet tillsammans med Region Uppsala inom strategin för närvårdssamverkan. 2. Kommunfullmäktige stödjer inriktningen för vårdcentrumutvecklingen i länet samt Överförmyndarnämnden är sedan 1 januari 2011 gemensam nämnd för Uppsala, Tierp, Östhammar, Knivsta, Älvkarleby och Heby kommuner. IT-nämnd, gemensam med Knivsta, Östhammars, Tierp, och Älvkarleby kommun sedan 1 januari 2019.
Wallander 2 byfånen (2005)

Uppsala kommunfullmäktige ledamöter

Kommunfullmäktige utser följande ledamöter i Socialnämnden för mandatperioden 2018-12-11 – 2022-12-31: Susanna Kraftelid (M) Bo Johnson (M) Gunilla Gustavsson (S) Farid Chibout (Båp) Carol Lundahl Moore (SD) 2. Kommunfullmäktige utser Susanna Kraftelid (M) till ordförande i Socialnämnden för mandatperioden 2018-12-11 – 2022-12 Beslut vid digitalt kommunfullmäktige Vid sammanträdet den 21 december 2020 har dessutom bilduppkopplingen slutat att fungera för en distansdeltagande ledamot. Uppsala flyttar Ledamöter i kommunfullmäktige. Ledamöterna väljs för varje mandatperiod och består av ordinarie och ersättare med antal platser utifrån det valresultat som blev i det senaste valet.

Kommunfullmäktige bjuder alla ledamöter och ersättare på smörgås och kaffe i en paus under sammanträdet.
Slangbella biltema

Uppsala kommunfullmäktige ledamöter capio orust drop in
vårdcentralen fosietorp telefon
optergo meriden
drottninggatan 50
connor mcdavid lon
vad betyder anfort arbete
stadsmissionen arbete

I Uppsala består kommunstyrelsen av 15 ledamöter och 11 ersättare. Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunens övergripande mål, riktlinjer och styrning av den kommunala verksamheten.

Tillsammans har de tre partierna 35 av de 81 mandaten i fullmäktige. I Uppsala kommun fördelas mandaten i kommunfullmäktige mellan 9 partier. Lista över förtroendevalda/politiker i Uppsala kommun. Lämna synpunkter för denna sida. Hade du nytta av innehållet på denna sida? Kommunfullmäktiges valberedning Datum: Sammanställning av nomineringar 2021-04-22 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande § 9 Avsägelser och entlediganden 26 april 2021 KSN-2021-00092 . Beslut Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta .

Skönhetsrådet består av tretton ledamöter. Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige efter nomineringar från de olika akademier, kommittéer och institutioner som reglementet anger. Rådets tyngd, trots att det inte har formell beslutsrätt, ligger hos dess ledamöter och i den kompetens de har.

Kommunfullmäktige; Kommunfullmäktige.

Ordinarie ledamöter: Tobias Smedberg, småföretagare, Vårdsätra Hanna Viktoria Mörck, affärsutvecklare, Innerstaden Karolin Lundström, socialsekreterare Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och i andra ärenden av större vikt för kommunen. Det gäller till exempel ärenden som rör mål och riktlinjer för verksamheten, budget och den kommunala skattesatsen. Kommunfullmäktige väljer också ledamöter och ersättare till nämnder, styrelser och kommunrevisionen.