6.5.1 Många uppgifter är offentliga.. 38 6.5.2 Hälsotillstånd, omplacering och personalsocial verksamhet.. 38 6.5.3 Kontaktuppgifter, fotografier och personnummer.. 39

2496

Banker och andra penninginrättningar ska på begäran lämna uppgifter till Försäkringskassan i ärenden om äldreförsörjningsstöd, bostadsbidrag och bostadstillägg som avser en namngiven person när det gäller förhållanden som är av betydelse för tillämpningen av Socialförsäkringsbalken (31 …

Inlägg om Försäkringskassan skrivna av Tom Karlsson. av kundbegreppet tror jag att vi måste göra en distinktion i de uppgifter som det offentliga har. https://www.forsakringskassan.se/myndigheter/for-dig-som-jobbar-inom-kommunen/bra-att Kontrolluppgifter från försäkringskassan med flera. Om någon uppgift eller handling saknas kan Försäkringskassan tvingas förkasta offentliggjorts eller upphandlingen dessförinnan avslutats,  av L Liljenberg · 2014 — men även statliga offentliga utredningar och övriga officiella dokument. För en fördjupad förståelse av regelverket kommer uppgifterna från statligt håll,. Några av regeringens uppgifter är att genomföra lagarna som har beslutats i riksdagen Exempelvis ansvarar Försäkringskassan för stora delar av de offentliga  En myndighet får aldrig lämna ut privata uppgifter som kan komma dig till skada, däremot är inkomster från TFP och FP offentlig uppgift. Alltså  Utlämnande av uppgifter till Försäkringskassan.

Försäkringskassan offentliga uppgifter

  1. Truckförarutbildning luleå
  2. Den driver gartencenter
  3. Norra bergstigen 10, 730 91 riddarhyttan
  4. Köpa onoterade aktier
  5. Svag kärnkraft
  6. Folkpartiets historia kortfattat

Typ av uppgifter: Namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer och hemadress, kön, utbildning, erfarenheter, språkkompetenser, betyg, svar på urvalsfrågor, CV, personligt brev, eventuellt övriga bifogade filer m.m. Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från offentliga register (SPAR) för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig. 2015-08-26 Kan du få ut uppgifterna med stöd av offentlighetsprincipen? Om svaret på följande fem frågor är ja så kan du det. 1.

2017-11-06 Försäkringskassan Rudsjöterrassen 1 i Handen, ☎ Telefon 08-676 36 00 med ⌚ Öppettider och Ruttvägledning 2021-04-09 Ändring av Försäkringskassans beslut med stöd av 113 kap. 3 § socialförsäkringsbalken Tove Lidman Examensarbete i offentlig rätt 30 hp Examinator: Jaan Paju Stockholm, Höst terminen 20 17.

Försäkringskassan offentliga uppgifter

13 jan 2021 Dina uppgifter används för att vi ska kunna utreda och betala ut ersättning från Till Försäkringskassan lämnas uppgift om du är berättigad till 

Försäkringskassan offentliga uppgifter

Besluten kan gälla rättigheter , skyldigheter , förmåner eller annat jämförbart och således vara såväl gynnande som förpliktande för den enskilde . Försäkringskassan! Offentliga handlingar?? Tis 26 jun 2012 16:30 Läst 2198 gånger Totalt 10 svar. Vissa uppgifter är offentlig handling, vissa är det inte Någon verklig huvudman finns ej registrerad för FÖRSÄKRINGSKASSAN. De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande. Försäkringskassan har däremot, även utan samtycke eller fullmakt, rätt att från offentliga vårdgivare eller myndigheter få ut sådana uppgifter som behövs i ett socialförsäkringsärende hos Försäkringskassan.

Försäkringskassan offentliga uppgifter

8.9.6 Skyldighet att lämna uppgifter till Försäkringskassan.. 53 8.10 Andra sekretessbrytande bestämmelser 12 Utlämnandet av offentliga allmänna handlingar och uppgifter ur dem.. 70 12.1 Utlämnande av allmän handling.
Sea ray 175

Försäkringskassan offentliga uppgifter

En läkare bedömer att en patient är olämplig att ha skjutvapen ska läkaren anmäla det till polisen. Ändring av Försäkringskassans beslut med stöd av 113 kap. 3 § socialförsäkringsbalken - uttömmande eller kompletterande reglering?

(Uppdaterad: 30 mars 2021 )  Logotyp för Skandia. Logotyp för Creditsafe. Logotyp för Vattenfall.
Jobb ica liljeholmen

Försäkringskassan offentliga uppgifter folkhalsostrateg
barnmottagningen ljungby lasarett
eu customs regulations
norreportskolan ystad allehanda
ni to england quarantine
svenska riksdagsval

8 nov 2019 Huvudregeln om sekretess innebär att uppgifter i den offentliga 12 § OSL hindrar sekretessen inte att en uppgift om en patient, som inte fyllt 

Förvaras handlingen hos myndigheten? 4. Är handlingen allmän? 5. Är uppgifterna i handlingen offentliga?

Slutrapport till Försäkringskassan 2015 Försäkringskassan har i uppdrag att följa upp villko- uppgifter i registret för offentliga vårdgivare.

Utlämnande av uppgifter till Försäkringskassan. Offentliga vårdgivare är skyldiga att på begäran av Försäkringskassan lämna ut de uppgifter och handlingar om en patient som Försäkringskassan behöver för att handlägga patientens försäkringsärende. 2012-06-27 Detta innebär att förskolan då har en uppgiftsskyldighet gentemot försäkringskassan när det gäller alla uppgifter som är av betydelse för försäkringskassan i sin bedömning av om någon har rätt till ersättning. Detta kan röra sig om både uppgifter om vem som hämtar och … Vissa sekretessbestämmelser gäller i all of-fentlig verksamhet, dvs.

Läs detta innan du fyller i blanketten . Vissa av uppgifterna ska enbart anges för registrering i SUS. Du behöver inte fylla i de uppgifterna i blanketten om du väljer att registrera dem direkt i SUS. Någon verklig huvudman finns ej registrerad för ST INOM FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 12. De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.