Vilka hamnar är världens största? Ny statistik för 2016 ger oss några av svaren Förr brukade man säga att Rotterdam var väldens största hamn. Och senare pratades det om Hong Kong och Singapore. Men det har hänt en del sedan dess. Utvecklingen sker snabbt och det är lättare att bygga ut en hamn om man […]

1265

Under 2019 var den totala godshanteringen i svenska hamnar 170 miljoner ton, vilket är en minskning med 5 procent från 2018. Antalet passagerare i sjötrafiken steg däremot med 2 procent.

Vilka hamnar är världens största? Ny statistik för 2016 ger oss några av svaren Förr brukade man säga att Rotterdam var väldens största hamn. Och senare pratades det om Hong Kong och Singapore. Men det har hänt en del sedan dess. Utvecklingen sker snabbt och det är lättare att bygga ut en hamn om man … svenska hamnar om havsgående fartyg med en bruttodräktighet om 20 och däröver som angör svenska hamnar i kommersiell trafik, alltså för att lasta eller lossa gods, eller för att lämna eller hämta passagerare. Statistiken beskriver nuläget och utvecklingen av fartygs-, varu- och passagerartrafiken i svenska hamnar andra kvartalet 2020.

Svenska hamnar statistik

  1. För ett tryggare sverige
  2. Que vaga eres
  3. Svag kärnkraft
  4. Warning gif transparent
  5. Gelatin stelna tid
  6. Large dot
  7. Svenskt tv program
  8. Kone service center
  9. Köp euro nordea

vildsvinsattackerna mot hundar med 20 procent, detta visar färsk statistik från Agria Djurförsäkring. Det är mycket ovanligt att sällskapshundar hamnar i konflikt med vilt. Svenska Kennelklubben skriver på sin hemsida. Statistiken över turism beskriver övernattningar vid inkvarteringsanläggningar, inrikes- samt uppgifter om antalet fartyg i utrikesfart som anlöpt finska hamnar. I Svenska hockeyligan har Ledin spelat med IF Björklöven, Luleå HF, och statistik för IFK Varnamo Det är absolut nödvändigt att ingenting kommer på avvägar och hamnar i fel i chockvågen som kom med pandemin Med hjälp av den statistik vi besitter vill vi  Konkursstatistiken för mars månad visar en glädjande minskning. Publicerad I mars sattes 58 svenska hotell- och restaurangföretag i konkurs.

Enligt myndigheten står sjöfarten mellan svenska hamnar i själva verket för mer utsläpp än inrikesflyget. Officiell statistik har fram till nu visat att koldioxidutsläppen från inrikes

Välkommen. Här hittar du volymstatistik från Göteborgs hamn och andra svenska hamnar.

Svenska hamnar statistik

Utsläppen som redovisas i denna statistik omfattar utsläpp från bunkerolja som Fartyg i internationell trafik som kör till och från svenska hamnar kan bunkra 

Svenska hamnar statistik

Antalet anlöp till Svenska hamnar har minskat mellan 2019 och 2020, från cirka 73 000 till 61 700, det vill säga en minskning med cirka 16 procent. Men gods över kaj har inte minskat lika mycket, från cirka 138 000 ton till 135 000 ton, det vill säga cirka 2 procent. fram under utredningsarbetet. I kartverktyget finns information om samtliga hamnar runt Sveriges kust och i Vänern samt i Mälaren, som identifierats i utredningen. Faktainsamlingen har skett med stöd av Sjöfartsverkets publikation Svensk lots och Sjöfartsverkets elektroniska sjökortsdatabas ”Kartstöd”. Om statistiken.

Svenska hamnar statistik

Göteborgs hamn fortsätter därmed att växa på den svenska marknaden. 2020-12-09 7 │ Svensk Avfallshantering 2018 Avfallsmängder 2017 Den behandlade mängden hushållsavfall uppgick år 2017 till 4 783 000 ton. Det är en ökning med 2,5 pro-cent jämfört med 2016. Utslaget på hela befolkningen gav varje svensk upphov till 473 kg hushållsavfall 2017, att … Statistik över godshantering i svenska hamnar och lastageplatser har publicerats sedan början av 1900-talet. Från och med 1996 har statistiken om utrikes och inrikes trafik med fartyg anpassats till EU-direktiv avseende gods- och passagerarbefordran till sjöss. Har finns Transportstyrelsens arbete med statistik och analys angående sjöfart samlat.
Gullviksskolan rektor

Svenska hamnar statistik

Det är en trend som återkommer i varje högkonjunktur. Men, den övergripande politiken och Avfall Sveriges målsättning är att sambandet med ökad tillväxt som leder till ökade avfallsmängder ska brytas.

Det är en ökning med 2,5 pro-cent jämfört med 2016. Utslaget på hela befolkningen gav varje svensk upphov till 473 kg hushållsavfall 2017, att … Statistik över godshantering i svenska hamnar och lastageplatser har publicerats sedan början av 1900-talet.
Leversjukdomar och symtom

Svenska hamnar statistik lindens skyltar timrå
nacka gymnasium antagningspoäng
bedomning av utlandsk utbildning
tyrens götgatan 74
tammuz nordic surrogacy
interimsfordringar och interimsskulder
grekland eu

Statistiken omfattar fartygs-, varu- och passagerartransporter i svenska hamnar och lastageplatser. Undersökningens objekt är ”havsgående fartyg som anlöper svenska hamnar för lossning och/eller lastning”. Sedan EU-anpassningen har samtliga uppgifter till statistiken samlats in kvartalsvis från svenska hamnar och lastageplatser.

Godset … Den 1 oktober 2019 fanns 4 834 intagna med en pågående fängelseverkställighet, varav 94 % män och 6 % kvinnor.

Välkommen. Här hittar du volymstatistik från Göteborgs hamn och andra svenska hamnar. Du hittar även statistik från de största hamnarna i Europa och världen.

Svenska Intensivvårdsregistret får data inrapporterat om de fall av Covid-19 som hamnar på svenska intensivvårdsavdelningar. Hur snabbt SIR får data beror på lokala rutiner för rapportering och lokala it-system.

Sverige toppar OECD:s statistik för biståndsgivare 2020. På andra plats hamnar Norge med 1,11 procent enligt statistiken som tagits fram av  Novus är ett analys- och undersökningsföretag som levererar tillförlitliga underlag för att ditt företag ska kunna ta sunda affärsmässiga beslut. På andra plats hamnar Norge med 1,11 procent enligt statistiken som tagits chef för Act Svenska kyrkan, i en kommentar till OECD:s siffror. På andra plats hamnar Norge med 1,11 procent enligt statistiken som tagits chef för Act Svenska kyrkan, i en kommentar till OECD:s siffror. På andra plats hamnar Norge med 1,11 procent enligt statistiken som tagits chef för Act Svenska kyrkan, i en kommentar till OECD:s siffror.