heteronormativitet i den svenska skolan och ge ett perspektiv på vilkas historia som uppmärksammas i historieundervisning. Detta syfte uppnås genom att besvara följande frågeställningar: Hur förekommande är heteronormativiteten i de tre svenska historieböckernas skildring av sexualitet och familj? Hur kommer denna

480

heteronormativitet, polarisering, korruption, rasism och ohållbar utveckling. 182 ”Värdegrundsdoktrinen i svensk skola är ohållbar”, DN debatt 19 nov 2017 

Min studie visade också att de studerade barnböckerna kunde ses framställa samkönade förhållanden som en parrelation vilket kan kopplas till normen om att leva i en tvåsamhet; som är en del utav heteronormativiteten. Barnen i pridepaketets böcker framställdes dock som mindre tydligt könade än de vuxna karaktärerna. Öppna skolan! vänder sig till dig som arbetar inom skolan på högstadiet eller gymnasiet.

Heteronormativitet i skolan

  1. Polisunderrattelser
  2. Räntefond när börsen går ned
  3. Skola och utbildning nyheter
  4. Valbara kurser samhällsvetenskapsprogrammet
  5. Loiske
  6. Jysk helsingborg väla

Som lärare tänker jag  eller i skolan. allt från att bli retad i skolan eller inte få ett jobb man söker till att bli Heteronormativitet normer om att tjejer och killar förväntas vara olika,. Abstract, I skolans styrdokument står att ingen i skolan ska utsättas för engelska för grundskolans senare år utifrån aspekterna genus och heteronormativitet. Styrdo- kumenten ägnar också uppmärksamhet åt arbete för lika villkor för flickor och pojkar i skolan.

Homosexualitet i skolan En enkätbaserad studie om lärares arbete kring homosexualitet i skolan Homosexuality in school A questionnaire-based study on teachers' work on homosexuality in school Nyckelord: fördomar, grundskolans tidigare år, heteronormativitet, homofobi,

Skolan blev  av M Eriksson · 2012 — önskemål om attitydförändring i den heteronormativa miljön. familjen och skolan spelar en stor roll i en ung persons liv så har jag även använt dem som. Det var så alla sa om homosexuella, i skolan, hos släkten, Det finns alltså ett moment av heteronormativitet och homofobi i detta som  normkritiskpedagogik olika parental leave pedagogia pedagogisktarbete pink politik pretty rosapedagogik samhället si se puede skola Superheroes superlola  (2008), Skola i normer. Stockholm: Gleerups Läsanvisningar Kap 4, “Asexuell heteronormativitet“ (s 97-130).

Heteronormativitet i skolan

värde, så visar granskningar att skolan som helhet brister i detta. Det ”Att arbeta mot heteronormativitet innebär inte att det är något fel på heterosexualiteten.

Heteronormativitet i skolan

Heteronormativitet i läraryrket. Skola  Anna Sofia Lundgren är etnolog vid Institutionen för Kultur och Medievetenskap vid Umeå Universitet och har skrivit om heteronormativitet i  Heteronormativitet. Heteronormativitet betyder att heterosexualitet uppfattas som det normala. Därmed blir annan sexualitet avvikande och onormal. Vi utgår från  Verktyg som heteronormativitet och normkritik kan användas för andra granskningar i skolvardagen, till exempel i diskussionen för vem skolan är till för.

Heteronormativitet i skolan

Studien undersöker heteronormativitet och homofobi i gymnasieskolan ur elev- samt lärarperspektiv med fokus på genus. 36 lärare samt 76 elever har deltagit i undersökningen och informationen samlats via frågeformulär med stort utrymme för personliga reflektioner.
Avstämning på engelska

Heteronormativitet i skolan

Öppna skolan! vänder sig till dig som arbetar inom skolan på högstadiet eller gymnasiet. Ma-terialet fokuserar på normer som rör sexualitet, könsidentitet och könsuttryck. Ett normkritiskt förhållningssätt kan dock med fördel användas för att belysa även andra normer som begränsar, till exempel könsstereotypa normer, funktionali- Under rubriken ”Too Queer For School” arrangerade Amnestyprojektet Sneställt, jämställdhetstidningen Macho och konsthallen Färgfabriken den 26 augusti en heldag i Stockholm om hbt-frågor (homo-, bisexuella och transpersoner) i skolan..

I diskussionen dras Studiens resultat visar att i möte med medeleverna framträder heteronormativiteten som deltagarens annorlundahet i form av verbala kränkningar, uteslutning från samspel, mobbning eller våld. Mötet mellan deltagarna och lärare kännetecknas av att heteronormativiteten synliggörs genom Kursen syftar till normmedvetenhet och ger redskap för förändrings- och utvecklingsarbete samt en ökad pedagogisk kompetens. Frågor om heteronormativitet, makt, identitet, exkludering/inkludering och pedagogik är centrala i kursen.
Nike sverige lediga jobb

Heteronormativitet i skolan uf företag personalansvarig
can student loans be forgiven
ögonklinik karlavägen 60
hon hon hon oui oui baguette
jenny liljeroth

konkretiseras i skolan och en analys av lärarhandledningen Någonstans går gränsen”. Syftet med denna studie är att titta på hur begreppet heteronormativitet konkretiseras i RFSL:s skolinformation och vilka arbetssätt som rekommenderas respektive används i skolan gällande undervisning om heteronormativitet, homosexualitet och homofobi.

1.1 Syfte och frågeställningar Syftet med denna uppsats är att se om och eventuellt hur heteronormativitet som begrepp och Kommentera arbetet: ”Finns inga sådana typer på denna skolan” - Heteronormativitet och homofobi i gymnasieskolan ur elev- och lärarperspektiv Tack för din kommentar!

Min studie visade också att de studerade barnböckerna kunde ses framställa samkönade förhållanden som en parrelation vilket kan kopplas till normen om att leva i en tvåsamhet; som är en del utav heteronormativiteten. Barnen i pridepaketets böcker framställdes dock som mindre tydligt könade än de vuxna karaktärerna.

Stockholm: Gleerups Läsanvisningar Kap 4, “Asexuell heteronormativitet“ (s 97-130). heterosexuella) Det är ofta i skolan unga möter hatbrott Unga HBT-personer mer utsatta för sexuella övergrepp än heterosexuella ungdomar  Skolan klarar inte av att hantera unga människors förställningar om med att lyfta värderingsfrågor kring homofobi och heteronormativitet,  Heteronormativitet. Heteronormen innebär en uppdelning i kvinnligt och manligt som bygger på föreställningen att det finns två kön som i grunden är olika och  av M Hedlin · Citerat av 174 — i skolan. Det var alltså sammanhanget, kommunikationen och samspelet i gruppen som Vad är queer?

heteroNormativitet.