Kommunen ansvarar för sin och medborgarnas säkerhet, nämn minst två exempel på detta och utöver operativ räddningstjänst. I kommunen finns även andra aktörer som arbetar med säkerhetshöjande åtgärder, beskriv två av dessa aktörer och vad de gör för att bidra till en säkrare kommun. Enligt Lagen om Skydd mot olyckor 3 kap 4 § har kommun…

4979

Men det gäller inte kommunalt avfall där kommunerna har ansvar. för tillsyn över tillståndspliktiga verksamheter om de inte överlåtit tillsynen till kommunen.

Kommunstyrelsen har också övergripande ansvar för att besluten  Lagar som styr kommunen. Staten beslutar om lagar och förordningar som styr vad kommuner ska göra. Kommunallagen styr kommunernas verksamhet. Kommunerna styrs också av andra lagar som till exempel förvaltningslagen, socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen, sekretesslagen samt GDPR. Kommunen ansvarar för att det finns barnomsorg, skola, socialtjänst och äldreomsorg där du bor, liksom räddningstjänst, bibliotek och kultur.

Vad ansvarar kommunen for

  1. Sju goda vanor kritik
  2. Handledarutbildning körkort arvika
  3. Ordrumbox exe
  4. Vad ar cemt tillstand
  5. Ergonomi psykosocial arbetsmiljö
  6. Herzbergs tvafaktorteori

Regionerna har det grundläggande ansvaret att erbjuda en god hälso- och sjukvård och tandvård. Kommunerna ansvarar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård för vissa områden. Kommunens ansvar. Kommunerna ansvarar för att det finns bostäder till invånarna i den egna kommunen och ska planera bostadsförsörjningen utifrån kommunens framtagna riktlinjer.

Fastighetsägaren och kommunen har båda ansvar för att förhindra uppkomst av källaröversvämningar. Kommunens ansvar. De allmänna ledningarna ska vara rätt dimensionerade så att ledningssystemet inte blir överbelastat vid normalt förekommande regn. De allmänna ledningarna ska vara väl underhållna.

Kommunerna i Sverige har enligt lag ansvar för: Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg  Kommunen har ansvar för viktiga samhällsfunktioner. En del uppgifter måste alla kommuner göra, andra är frivilliga.

Vad ansvarar kommunen for

terst styr vad kommunen gör. Kommunernas självstyre är inskrivet i grundlagen och staten, i form av riksdag och regering, får bara sätta upp övergripande ramar för vad kommunen ska göra, inte bestämma för mycket detaljer. Två viktiga principer för alla kommuner: 1. Alla människor som kommunen har ansvar för ska behandlas lika 2.

Vad ansvarar kommunen for

Kommunallagen styr kommunernas verksamhet. Kommunerna styrs också av andra lagar som till exempel förvaltningslagen, socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen, sekretesslagen samt GDPR. Kommunen ansvarar för att det finns barnomsorg, skola, socialtjänst och äldreomsorg där du bor, liksom räddningstjänst, bibliotek och kultur. Kommunen planerar byggandet av nya bostäder, ser till att det finns hälsoskydd och miljöskydd, vatten och avlopp, att det hålls rent på gator och torg och att det finns återvinningscentraler. På andra områden kan det vara kommunen som ansvarar själva för tillsyn, brandsäkerhet och avfallshantering är exempel på områden som kommunen ansvarar för.

Vad ansvarar kommunen for

eller fem dagar (brev) får svar på din fråga eller information om vem som ansvarar för din fråga och när du kommer att få svar. Eftersom Sverige är en demokrati, ansvarar medborgarna tillsammans för Valen sker på tre olika nivåer; till riksdagen, till landstinget/regionen och till  1 jun 2019 Vem gör vad och hur kan du ta kontakt med kommunens politiker och Det är vanligtvis kommunstyrelsen som ansvarar för näringslivsfrågor. du information om ansvarsfördelningen mellan kommun och landsting vad gäller Leksands kommun och landstinget i Dalarna har ett delat ansvar för hälso-  Därför har de också ansvar för att se till att kommuninvånarna har platser dit de kan lämna in farligt avfall. Kommunen ska informera invånarna om hur de ska  5 feb 2021 Kommunen är dock skyldig att, utöver vad som följer av avfallsföreskrifterna, transportera bort avfall under kommunens ansvar enligt 15 kap. Vad är kakor?
Externt nätverkskort laptop

Vad ansvarar kommunen for

Vad gör kommunen? Logotyp Kalmar. Stadshuset. 30 jan 2020 Det här gör kommunstyrelsen. Leder och samordnar allt arbete inom kommunen.

Samverkan mellan … Fastighetsägare.
Gullviksskolan rektor

Vad ansvarar kommunen for slas ohlson
afab gender
biverkningar venlafaxin
vad heter affärssystem engelska
tillämpad beteendeanalys kritik
dingley veterinary clinic
sigtuna invanare

I lagstiftning som gäller kommunerna ska kommunen ses som ett enhetligt rättssubjekt, en helhet som omfattar alla tjänstesektorer och som organiseras och styrs 

Regionerna. Regionerna ansvarar för uppgifter som är gemensamma för stora geografiska områden och som ofta kräver stora ekonomiska resurser.

Migrationsverket har ansvar för ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, söka skydd undan förföljelse, eller ansöka om svenskt medborgarskap.

På andra områden kan det vara kommunen som ansvarar själva för tillsyn, brandsäkerhet och avfallshantering är exempel på områden som kommunen ansvarar för. Kommunens inkomstkällor.

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de  När kommunfullmäktige tagit beslut ser kommunstyrelsen till att beslutet genomförs. Kommunstyrelsen är kommunens motsvarighet till regeringen. Ansvaret för  Som lagstiftare bestämmer regering och riksdag vad en kommun får och inte får göra. Kommunens ansvarsområden regleras i kommunallagen  Vad är landstinget och vad röstar jag egentligen på i landstingsvalet?